Menu
Your Cart

Правила и условия

Правила и условия

Правила и условия

Правила и условия

ВНИМАНИЕ! 

Моля, прочетете внимателно тези Правила и условия, преди да използвате този уебсайт. Ако използвате този уеб сайт, се счита, че приемате и сте съгласни с тези Правила и условия. Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат отношенията между “Хобистайл” ЕООД от една страна и Ползвателите на електронни (Интернет) страници и услуги, разположени на домейна goblena.com и неговите поддомейни (наричани по-долу за краткост Сайта), както и като взаимоотношенията със същите при използване на информационните и търговски услуги и продукти, предлагани от „Хобистайл” ЕООД (наричани по-долу за краткост Услугите). Настоящите Общи условия обвързват всички Потребители, които се регистрират в сайта www.goblena.com, като кликнат върху който и да е обект, линк или бутон, разположен на страниците на www. goblena.com (с изключение на връзката към настоящите Общи условия), Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. "Хобистайл" ЕООД е дружество, регистрирано в Република България, със седалище и адрес на управление. Седалището и адреса на управление на фирмата е гр. София, ул. Риккардо Ваккарини 6, вписано в Агенция по вписванията с ЕИК 206536067.

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА.

В случай, че възникнат щети в резултат на използването на този сайт или материали на този сайт, които изискват ремонт или коригиране на оборудване или информация, потребителят поема цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на щетите.


ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ: За целите на използването на Сайта на goblena.com, Потребителят се съгласява и декларира, че Потребителят ще предостави вярна, точна, актуална и пълна информация при попълване на регистрационния формуляр (наричани по-нататък общо Лична информация); В случай, че Потребителят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация, гоблена. goblena.com има право да скрие и/или изтрие информацията за неговия/нейния пощенски адрес и да му откаже по-нататъшен достъп до някои или всички свои услуги, като goblena.com не носи отговорност за неправилна и/или неточна поръчка във връзка с предоставената от Потребителя информация.

НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА НА ХОБИСТАЙЛ ЕООД: Чрез настоящите Условия за продажба, както и чрез информацията за самите продукти на уебсайта, Хобистайл ЕООД предоставя на Потребителя необходимата информация по чл.52 от Закона за защита на потребителите. Информацията за стоките в Сайта е разделена на видове групи; Страницата (връзката) към всеки артикул, посочен в Сайта, предоставя информация за цената, основните характеристики на стоките и допълнителна информация, целяща да помогне на Потребителите да направят информиран избор при закупуване на продукта. „Хобистайл” ЕООД не носи отговорност за неточности в описанието на стоките, които не се отнасят до основните и характеристики на стоките и не претендира за изчерпателност на предоставената информация. Всички посочени в сайта цени са в български лева и включват ДДС. „Хобистайл” ЕООД има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги, цени и други характеристики на стоките, като Потребителите се считат за уведомени за тези промени от датата на публикуването им. Информацията за някои от публикуваните продукти може да не бъде актуализирана, но при всички случаи Потребителите ще бъдат уведомени в случай на поръчка, направена на Сайта с онлайн формуляр за покупка, преди да доставят неактуализираната информация на Сайт, свързан с поръчаните продукти.


ЗАКУПУВАНЕ на стоки и/или услуги, представени на goblena.com: Потребителят има право да поръчва всички стоки и услуги, посочени в Сайта на goblena.com. При извършване на поръчка Потребителят има право да избере вида на стоките и тяхното количество, начина и условията за доставка, съобразно предлаганите в Сайта възможности.

По всяко време преди окончателното потвърждение на Поръчката чрез попълване на формата за онлайн покупка, Потребителят има право да прави промени в избраните стоки и услуги. При извършване на поръчка в сайта, Потребителят влиза в договорни отношения с „Хобистайл” ЕООД, касаещи конкретната поръчка и регламентирани в настоящите Общи условия, като поръчката се счита за окончателно изпълнена след получаване на потвърждение на поръчката, следвайки инструкциите изложени на Сайта. При поръчка на партида (изпращане) на стоки от Сайта и "Хобистайл" ЕООД между Потребителя и "Хобистайл" ЕООД се сключва единен договор за покупко-продажба, който се изпълнява от страните с доставката и стока и заплащане на цената й. „Хобистайл” ЕООД има право да променя посочените в сайта цени по свое усмотрение, по всяко време и без да се задължава да уведомява предварително Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на Сайта в момента на извършване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена. При допуснати технически грешки в информацията, публикувана на Сайта, довели до неизпълнение на поръчката, „Хобистайл” ЕООД има право да откаже поръчката и не дължи обезщетение на Потребителя, освен възстановяване на сумата. платени и/или депозирани от Потребителя суми за отменената поръчка, ако има такива.


ПЛАЩАНЕ на закупени стоки и услуги. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласува на основание чл.53 от Закона за защита на потребителите да заплати цялата заявена стока авансово или с наложен платеж. При авансово плащане, закупената стока се заплаща по банков път, като Потребителят заплаща сумата, равна на стойността на закупената стока, съгласно потвърдената поръчка по банковата сметка на „Хобистайл” ЕООД, посочена в увеличената фактура. Една след като дългата сума бъде потвърдена като получена и банковата сметка е заверена с нея, "Хобистайл" ЕООД ще изпълни доставката на поръчаната стока. В случай, че в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата на доставка, Потребителят се отказва частично или изцяло от закупената стока, „Хобистайл“ ЕООД. се задължават да възстановят цялата цена на покупката си (без цената на доставката). Възстановяването на сумата се извършва не по-късно от 14 дни от датата, на която потребителят е уведомен за решението си да се откаже от договора съгласно чл.52. При плащане чрез виртуален ПОС терминал, потребителят депозира сума, равна на стойността на стоките, доставени чрез потвърдената поръчка чрез виртуален ПОС терминал и едва след потвърждение на транзакцията, „Хобистайл” ЕООД извършва доставката на поръчаните стоки. В случай, че в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата на доставка, Потребителят се отказва от част или от цялата закупена стока, „Хобистайл“ ЕООД. се задължава да възстанови част или цялата сума, заплатена за покупката им не по-късно от 14 дни от датата, на която Потребителят е уведомен за решението за отказ от договора съгласно чл.52.


ЗАКУПУВАНЕ на стоки и/или услуги, представени в goblena.com: потребителят СЕ ОТКАЗВА от закупените стоки: условията, включени на тази страница, важат за закупуване на стоки чрез уебсайта или по телефона. ПРОДУКТИ СЕ ВРЪЩАТ ИЛИ ЗАМЕНЯТ САМО СРЕЩУ ПРЕДОСТАВЕНА СТОКА КАНАЛНА КАНАЛКА И ПИСМЕНО ОПИСАНИЕ НА ВЪЗНИКНАЛИЯ ПРОБЛЕМ!

При получаване на пратката трябва да проверите съдържанието й, за да сте сигурни, че стоките отговарят на поръчката. При нередности във външния вид на стоките, възникнали по време на транспортиране, трябва да се свържете с куриера за протокол за повредена пратка. Уважаеми клиенти, за да се възползвате от Гаранцията, пазете опаковката, документите и аксесоарите на закупените от нас продукти. Гаранциите, установени от закона и тази на производителя важат независимо от горните условия!


Транспортните разходи в гаранционния сервиз са за сметка на клиента.

Повреда на стоката в рамките на гаранционния период не е автоматично основание за замяна. Срокът за извършване на ремонта варира в зависимост от неговата сложност и доставката на резервни части, като максимумът е 30 дни.

Гаранционният срок започва да тече от датата на закупуване, а при лизинг - от датата на получаване на стоката.

Съгласно чл.112-115 и чл.119, независимо от Търговската гаранция, продавачът носи отговорност за несъответствието на потребителската стока съгласно Закона за защита на потребителите.

 


Рекламации не се приемат, освен в случаите, когато липсва компонент от комплекта като бои, камъни, четки за рисуване. В такива случаи “Хобистайл” ЕООД ще изпрати липсващата част за собствен микс в рамките на 30 дни. При индивидуални поръчки по снимка на клиент не гарантираме пълно цветово съвпадение на оригиналната снимка с диамантения гоблен или рисуване по номера, тъй като това е субективно възприятие. Това са продукти, които се обработват с определен софтуер, който автоматично изчислява цветовете.

„Хобистайл“ ЕООД не носи отговорност, в случай че Потребителите не са прочели последващи актуализации на Общите условия, публикувани на Сайта. При използване на Сайта на gsmsos.eu Потребителите се задължават да спазват настоящите Общи условия, както и приложимото законодателство на Република България, включително международното законодателство, приложимо към стоките и услугите, предоставяни на Сайта. ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ СЪГЛАСЯВА С ПРАВИЛАТА И УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА ХОБИСТАЙЛ ЕООД С НАТИСКАНЕ ВЪРХУ ВСЕКИ ЕДИН АРТИКУЛ, ЛИНК ИЛИ БУТОН НА САЙТА goblena. com, КАКТО И ЧРЕЗ ВРЪЗКА КЪМ ТЕЗИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ) И СЕ СЧИТА, ЧЕ Е ЗАПОЗНАТ С ТЕЗИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ, СЪГЛАСЯВА СЕ С ТЕЗИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ И ТРЯБВА ГИ СПАЗВА.

Поръчайте по телефона