fbpx
регистрация Вход
Кошница

Условия за ползване на Goblena.com

ВНИМАНИЕ! Внимателно прочетете настоящите Общи условия, преди да използвате този уеб сайт. Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с посочените Общи условия. Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между “Артимег”ЕООД от една страна и Потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн goblena.com  и поддомейните му (наричани за краткост Сайт), както  и отношенията със същите, когато използват информационните и търговски услуги и продукти предлагани от “Артимег”ЕООД (наричани за краткост Услуги). Тези общи условия обвързват всички потребители, които извършват регистрация на сайтата www.goblena.com С натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на www. goblena.com (с изключение на линка към настоящите Общи условия), Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. “Артимег”ЕООД е дружество, регистрирано в Република България, със седалище и адрес на управление: гр. Перник, бул. Юрий Гагарин 7 вписано в Агенция по вписванията с ЕИК206386023.
 
УСЛОВИЯ за използване на сайта: Потребителят разбира и декларира съгласието си с обстоятелството, че “Артимег”ЕООД не носи отговорност за претърпени вредии /или пропуснати ползи и други загуби от какъвто и да било вид и размер, настъпили след, в резултата на или поради използване (или пък невъзможност за използване, поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на Сайта.
В случай, че в следствие на използването на този Сайт или материали от него възникнат вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или информация, Потребителят поема цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди.
 
ЗАДЪЛЖЕНИЯ на потребителя при регистрация: За целите на използване на Сайта на goblena.com, Потребителят се съгласява и декларира, че ще предостави вярна, точна, актуална и пълна информация при попълване на регистрационната форма (наричана оттук нататък с общото наименование Лични данни); В случай, че Потребителят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация,  goblena.com има право да закрие и/или изтрие информацията за неговия пощенски адрес и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги, както и goblena.com не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена поръчка, извършена във връзка с получената от потребителя информация. 
УСЛОВИЯ за продажба на “Артимег”ЕООД: Чрез настоящите Условия за продажба, както и чрез информацията за самите продукти в сайта, “Артимег”ЕООД предоставя на Потребителя необходимата информация по чл. 52 от Закона за защита на потребителите. Информацията за стоките в Сайта е разпределена по видове групи; В страницата (линка) към всеки артикул, посочен в Сайта е предоставена информация относно цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на извършването на информиран избор от Потребителите при покупката на продукта. “Артимег”ЕООД не носи отговорност за неточности в описанието на стоката, които не се отнасят към основните и характеристики на стоката и не претендира за изчерпателност на предоставената информация. Всички, посочени на сайта цени, са в български лева и с включен ДДС. “Артимег”ЕООД има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги, цени и други характеристики на стоките и Потребителите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им. Информацията за част от публикуваните продукти е възможно да не е актуализирана, но във всички случаи Потребителите ще бъдат уведомени в случай на извършена поръчка на Сайта с форма за on-line покупки преди доставката им за неактуализирана информация на Сайта, свързана с поръчаните продукти.
 
ЗАКУПУВАНЕ на стока и/или услуга, представена в goblena.com: Потребителят има право да поръчва всички стоки и услуги, посочени в Сайта на goblena.com. При извършване на поръчката Потребителят има право да избере вида на стоките и количеството им, начина и сроковете за доставка, според предложените на Сайта възможности.
По всяко време преди окончателното потвърждение на Поръчката с попълването на формата за on-line покупки, Потребителят има право да извършва промени в избраните от него стоки и услуги. При извършване на поръчка на Сайта Потребителят влиза в договорни отношения със “Артимег”ЕООД, касаещи конкретната поръчка и регламентирани с настоящите Общи условия, поръчката се смята за окончателно извършена след получаване на потвърждение на поръчката, следвайки инструкциите, посочени в Сайта. С поръчката на една партида (пратка) стока от сайта на и “Артимег” ЕООД между Потребителя и “Артимег”ЕООД се сключва еднократен договор за покупко-продажба, който се изпълнява от страните с доставката и стоката и заплащането на нейната цена. “Артимег”ЕООД има право да променя цените, посочени в Сайта по свое усмотрение, по всяко време и без да е длъжен да уведомява предварително Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на Сайта по време на извършване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена. При допуснати технически грешки в публикуваната информация на Сайта, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена, “Артимег”ЕООД има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи друго обещетение на Потребителя, освен възстановяване на сумите, заплатени и/или депозирани от потребителя за отменената поръчка, ако има такива.
ЗАПЛАЩАНЕ на закупени стоки и услуги. Съгласие на Потребителя за авансово заплащане на стоката по избор на Потребителя: С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят дава своето съгласие на освонаие чл. 53 от ЗЗП, да заплати поръчаната стока изцяло авансово, или с наложен платеж при получаване на стоката. При авансово заплащане, закупените стоки се заплащат по банков път, като Потребителят заплаща сумата, равна на стойността на поръчаната стока съгласно потвърдената поръчка в банковата сметка на “Артимег”ЕООД, посочена в генерираната фактура. Едва след като дължимата сума бъде потвърдена като получена и банковата сметка бъде заверена с нея, “Артимег”ЕООД изпълнява доставката на поръчаните стоки. В случай, че в срок от 14 (четиринадесет ) дни от датата на доставка Потребителят откаже частично или изцяло закупените стоки, “Артимег”ЕООД се задължава да възстанови изцяло цената за тяхното закупуване (като се приспаднат разходите за доставка). Възстановяването на платената сума е не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора съгласно чл. 52. При плащане чрез виртуален ПОС терминал, Потребителят депозира сума, равна на стойността на доставената стока съгласно потвърдената поръчка чрез виртуален ПОС терминал и едва след като транзакцията бъде потвърдена, “Артимег”ЕООД изпълнява доставката на поръчаните стоки. В случай, че в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на доставка Потребителят откаже частично или изцяло закупените стоки, “Артимег”ЕООД се задължава да възстанови частично или изцяло платената сума за тяхното закупуване не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора съгласно чл. 52.
 
ОТКАЗ от закупена стока: Условията включени в тази страница, важат за закупуване на стоки както през сайта или телефон. ПРОДУКТИ СЕ ВРЪЩАТ ИЛИ ЗАМЕНЯТ САМО СРЕЩУ ПРЕДОСТАВЕНА СТОКОВА РАЗПИСКА И ПИСМЕН ОПИС НА ВЪЗНИКНАЛИЯ ПРОБЛЕМ!
При получаване на пратката трябва да проверите съдържанието на пакета за съответствия на стоката със заявката. При нарушения във външния вид на стоката възникнали при транспорта, трябва да се обърнете към куриера за протокол за увредена пратка. Уважаеми клиенти, за да се възползвате от Гаранцията пазете опаковките, документите и аксесоарите на закупените от нас продукти. Гаранциите, установени със закон и тази от производителя важат независимо от горните условия!
Транспортните разходи при обслужване на гаранцията са за сметка на клиента.
Повредата на стоката в рамките на гаранцонния срок не е автоматично основание за подмяна. Срокът за извършване на ремонта, варира в зависимост от сложността му и доставката на резервни части, като максимален срок за това е 30 дни.
Гаранционният срок започва да тече от датата на покупката, а при лизинг-от датата на получаване на стоката.
Съгласно чл.112-115 и чл. 119, независимо от Търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока по ЗЗП.
 

Рекламации не се приемат освен в случаите, в които не липсва съставна част от комплекта като боички, камъчета, четки за боички. В такива случаи „Артимег“ ЕООД ще изпрати липсващата част за своя сместка в срок от 30 дни. При персонализирани поръчки по снимка на клиента не гарантираме пълното съответствие между цветовете на оригиналната снимка и диамантения гоблен или картината с рисуване по номера, тъй като това е субективно възприятие. Това са продукти, които се обработват с определен софтуер, който изчислява цветовете автоматично.


“Артимег”ЕООД не носи отговорност, в случай че Потребителите не са се запознали с последващи актуализации на публикуваните на Сайта Общи условия. При използване на Сайта на gsmsos.eu, Потребителите се задължават да спазват настоящите Общи условия, както и приложимото за предоставяните на Сайта стоки и услуги законодателство на Република България, включително и международното законодателство. ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ СЪГЛАСЯВА С УСЛОВИЯTA ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА „Артимег“ ЕООД С НАТИСКАНЕ (КЛИКВАНЕ) НА ВСЕКИ ЕДИН ОБЕКТ, ЛИНК ИЛИ БУТОН НА САЙТА НА goblena.com, КАКТО И С ЛИНКА КЪМ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ) И СЕ СЧИТА, ЧЕ Е ЗАПОЗНАТ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, ПРИЕМА ГИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА.

Абонамент за новини

Бъдете информирани за нашите намаления и новини.
Условия

Специализиран онлайн магазин за диамантени гоблени goblena.com Тук ще намерите богато разнообразие от диамантени гоблени на изгодни цени.

Вход

регистрация